Θα βρείτε την επιτροπή του διαγωνισμού εδώ.

Θα βρείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ.