Ένα τραγούδι, μια ιστορία...

Ένα τραγούδι, μια ιστορία…

Λογοτεχνικό ημερολόγιο για το 2004

Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά

Αστήρ
Επιμέλεια: Αγγελική Βαρελλά  1930 – 2022 , Ελένη Τσιάλτα

ebook
Έτος έκδοσης:  2004