Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ διακριτικό τίτλο «Γ.Λ.Σ.» στα ελληνικά και
«WOMENS LITERARY TEAM» και διακριτικό τίτλο «W.L.T.» στα Αγγλικά και διεθνώς, είναι
μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό:

1. Τη φροντίδα για τη διάδοση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ιδιαίτερα της παιδικής
λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον ελληνισμό του εξωτερικού.
2. Την πνευματική και επαγγελματική επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχους
λογοτεχνικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
3. Την ανάπτυξη κρατικού ενδιαφέροντος για ό,τι έχει σχέση με την προώθηση και την
προστασία καθώς και την διάδοση του παιδικού βιβλίου.
4. Την προαγωγή του παιδικού βιβλίου με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.
5. Την συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη της χώρας μας με τη συγγραφή βιβλίων που θα
προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική παράδοση και γενικά τη δημιουργία
κινήτρων για τη συγγραφή βιβλίων που έχουν εθνική και διεθνή απήχηση.

Έδρα της είναι η Αθήνα και λειτουργεί από το 1955

Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά