ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΧΟΛΙΑ 67ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 2022

Δείτε τα αποτελέσματα και τα συνοπτικά σχόλια του διαγωνισμού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΧΟΛΙΑ 66ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 2021

Δείτε τα αποτελέσματα και τα συνοπτικά σχόλια του διαγωνισμού