Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά Γυναικεία
Λογοτεχνική
Συντροφιά
Χωρίς Σχολείο Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά
Γιορτή κάθε μέρα, μια Παγκόσμια Ημέρα Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά
Συντροφιά μ’ ένα βιβλίο Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά

Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 67ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Λ.Σ

1. Βραβείο Εκδ. Οίκου ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μυθιστόρημα με ελεύθερο θέμα για παιδιά 9-11 ετών (10.000 λέξεις) (Τα κείμενα μπορούν να είναι κοινωνικά, ρεαλιστικά, φανταστικά, με ιστορικό ή/και σύγχρονο φόντο, αλλά δεν μπορούν να είναι λαϊκότροπα ή να έχουν κλασικό…