Αρχική" class="rev-slidebg" data-no-retina> Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά Γυναικεία
Λογοτεχνική
Συντροφιά
Χωρίς Σχολείο Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά
Γιορτή κάθε μέρα, μια Παγκόσμια Ημέρα Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά
Συντροφιά μ’ ένα βιβλίο Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά

Ενημέρωση

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 68ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 2023

27 Σεπτεμβρίου, 2023

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Στον κατωτέρω κατάλογο αναφέρονται όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Οι δημιουργοί των άκυρων συμμετοχών λόγω αποκάλυψης πραγματικών στοιχείων ή ελλείψεων ως προς τον ζητούμενο αριθμό λέξεων των αντίστοιχων κατηγοριών, έχουν ενημερωθεί ηλεκτρονικά. Καλή επιτυχία.  …